Trots vårt arbete händer det att någon blir röjd. Det kan ha många orsaker. Ibland är det slumpen, ibland är det någon som letar, ibland kan det var spår som omedvetet lämnas. Då har vi en tydlig plan för hur vi agerar.

Omedelbart tar vi det säkra före det osäkra

• Samarbete med socialtjänsten
• Innan vi gör något annat sätter vi den enskilde i säkerhet

· Hitta jourfamilj

· Om jourfamilj inte finns – hotell med personal

Sedan är det beroende av det enskilda fallet – vad ska hända framåt

• Ny riskbedömning – vad har verkligen hänt och vad innebär det för risker
• På vilket sätt ska insatsen ändras – anpassas

· Värdera om insatsen skyddad familjehem är fortsatt lämplig eller om ett ökat skydd behövs

· Arbeta med den enskilde för att det inte ska hända igen