På Pelas hem arbetar vi bara med dig och andra som är våldsutsatta i en hederskontext och våld i nära relation. Det innebär att vi är särskilt insatta i den situation du befinner dig i och vet vad vi ska göra för att du ska få den hjälp du behöver. Vi finns som ett stöd till både dig och familjehemmet.

Våra familjehem har erfarenhet och kunskap om det du varit med om och vet hur de ska ge dig trygghet i ett nytt sammanhang. De har förståelse för att du tar ett väldigt stort steg när du söker skydd och kommer att finns till hands för dig hela vägen.

Skydda

Omedelbart när du kommer till oss är det vårt ansvar att se till att du skyddas och känner dig trygg. Vi sätter oss in i hur just din situation ser ut och planerar för skyddet utifrån den.

Tidigt börjar vi med att ge dig kunskap och verktyg för att lära dig hur du ska göra för att skydda dig själv. Vi pratar mycket om säkerhet och vad som kan leda till att du utsätter dig för fara. Vi visar hur du kan göra för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan att röja dig. Det är inte alltid lätt och kommer att kännas motigt, men det finns en väg framåt.

Vi är medvetna om att system och rutiner i vårt öppna samhälle inte alltid är byggda för att skydda den som är hotad. Vi vet vad vi behöver göra för att den unga inte av denna anledning ska bli röjd i onödan.

Bygga

Vi arbetar för att du ska få ett fungerande självständigt liv i frihet och för att du ska kunna känna att livet återgår till det normala.

En viktig del är att se vilken kontakt du kan ha med din familj. Ibland måste man bryta helt, i andra fall finns det möjlighet att bygga en ny relation eller ha en begränsad kontakt.

Trösta

Även när det är nödvändigt att lämna den egna familjen för att söka skydd, så är det en omtumlande händelse. Familjen som du vuxit upp med och som du upplevt många ljusa stunder med finns inte där längre. Du kanske har syskon som du älskar och känner att du överger. Det naturligt med en oro för vad som ska hända i framtiden och att känna en stor ensamhet.

I den familj dit du kommer och hos oss på Pelas hem vet vi vad du står inför även om just din upplevelse är unik. I början kanske lättnaden av att vara fri är starkast, men efter hand när du börjar känna dig trygg kommer ofta frågetecknen och sorgen.

Ditt familjehem finns där för att ge dig tröst och styrka, för att visa på att det finns vuxna som bryr sig om dig och som visar omsorg om dig. Det finns ingen mall för hur just du ska få det stöd du behöver, utan familjehemmet använder med vårt stöd sin erfarenhet och kompetens för att möta dig just där du är. Vi vet att du kan få ett bra liv, men också att det kommer att krävas förändringar för att komma dit.