På Pelas hem arbetar vi bara med dig och andra som är våldsutsatta i en hederskontext. Det innebär att vi är särskilt insatta i den situation du befinner dig i och vet vad vi ska göra för att du ska få den hjälp du behöver. Vi finns som ett stöd till både dig och familjehemmet.

Skydda

Omedelbart när du kommer till oss är det vårt ansvar att se till att du skyddas och känner dig trygg. Vi sätter oss in i hur just din situation ser ut och planerar för skyddet utifrån den.

Läs mer...

Trösta

Ditt familjehem finns där för att ge dig tröst och styrka, för att visa på att det finns vuxna som bryr sig om dig och som visar omsorg om dig. Det finns ingen mall för hur just du ska få det stöd du behöver, utan familjehemmet använder med vårt stöd sin erfarenhet och kompetens för att möta dig just där du är. Vi vet att du kan få ett bra liv, men också att det kommer att krävas förändringar för att komma dit. Läs mer...

Bygga

Vi arbetar för att du ska få ett fungerande självständigt liv i frihet och för att du ska kunna känna att livet återgår till det normala. Läs mer...