När någon röjer sig eller blir röjd/hittad

Vi behöver alla en social kontakt. Detta gäller givetvis även den som är utsatt för hedersvåld och förtryck.

Det är lätt att man glömmer allvaret i hotet när man finner en ny trygghet och när saknaden efter nära och kära blir stor.

Vi arbetar konstant för att påminna om att hotet inte försvunnit bara för att det inte längre syns i vardagen – tvärtom kan det ha förstärkts.

I vårt samhälle där kontakt sker så snabbt och enkelt via mobiltelefon eller dator är det alltför lätt att lämna spår efter sig som kan hittas av den som letar.

Trots vårt arbete händer det att längtan blir för stor och att man röjer sig eller blir röjd. Då har vi en tydlig plan för hur vi agerar

Omedelbart tar vi det säkra före det osäkra

• Samarbete med socialtjänsten

• Innan vi gör något annat sätter vi den enskilde i säkerhet

· Hitta jourfamilj

· Om jourfamilj inte finns – hotell med personal

Sedan är det beroende av det enskilda fallet – vad ska hända framåt

• Ny riskbedömning – vad har verkligen hänt och vad innebär det för risker

• På vilket sätt ska insatsen ändras – anpassas

· Värdera om insatsen skyddad familjehem är fortsatt lämplig eller om ett ökat skydd behövs

· Ställa krav på den enskilde