Vi arbetar främst med hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer

Konsulentstödd jour- och familjehemsvård med tillstånd från IVO sedan 2018.

Pelas Hem är specialiserade på målgruppen hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer sedan 2016. Vi tar emot skyddsplaceringar i familjehem som får stöd av skyddskonsulenter med särskild kompetens.

Pelas Hem har beredskap dygnet runt hela året. Vi kan ombesörja hämtning med säkra transporter där personalen alltid har personlarm.