Att bli familjehem

Som familjehem får ni den information, handledning och det stöd som behövs för att kunna utföra uppdraget. Det är viktigt att familjehem som samarbetar med Pelas Hem delar vår människosyn om allas lika värde.

För att bli familjehem är det även viktigt att det finns tid, engagemang och känslomässigt utrymme.

Utredning

Innan ett samarbete med Pelas Hem kan inledas görs en familjehemsutredning. Registerutdrag inhämtas från Polisensmyndighetens misstanke- och belastningsregister, Kronofogdemyndigheten, Socialregister, Försäkringskassan samt Transportstyrelsen. Vi tar alltid referenser.

Om du är intresserad av att bli familjehem eller vill veta mer om vad det innebär så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Handledning, stöd och utbildning

Som familjehem för Pelas Hem får ni kontinuerlig handledning och stöd. Familjehemmet får en familjehemskonsulent kopplat till sig som stöttar familjen i uppdraget. Samarbetet vid ett uppdrag innebär regelbundna hembesök och kontakt via telefon med stöd och handledning.

Familjehemskonsulenten arbetar tillsammans med familjen för att säkerställa att den placerades behov tillgodoses enligt vårdplan. Pelas Hem har personal som nås dygnet runt.

Ersättning

När ni har en placering så får ni ett arvode som beskattas som lön. Ni får även en skattefri omkostnadsersättning som ska täcka de ökade kostnader ni får i samband med uppdraget.