Pelas Hems utgångspunkt är att arbeta med tre olika perspektiv

Skydda,  Vi samverkar med familjehem som har erfarenhet av skydd

Trösta,  Vi möter flickorna/pojkarna för att de ska få en acceptans för sin situation

Bygga,  Vi skapar tillsammans med familjehemmet och flickan/pojken en hållbar framtid

Som socialtjänst ska ni kunna vila på vår kunskap om hedersrelaterat våld och förtryck, riskbedömningar och skydd. Det innebär att vi ska erbjuder ett nära samarbete med er där vi finns med i varje steg för att säkerställa att det ni och vi gör är säkert för den enskilde och för att säkerställa ett hållbart skydd och att trösta och bygga för en framtid i frihet.

Vi arbetar med familjehem som förstår hederskulturer, som förstår riskbedömningar och som vet vad de ska göra för att skydda, trösta och bygga en framtid för den enskilde. Många av våra familjer har egna direkta eller indirekta erfarenheter av vad det innebär att leva i en hederskultur

Vi erbjuder:

Jour dygnet runt och året om.

Personlarm och säkra transporter.

Stöd med ansökan om skyddade personuppgifter och särskild postadress.

Hjälp vid namn- och efternamnsbyte och bekostar detta.

På uppdrag av socialtjänsten riskbedömningar enligt PATRIARK, SARA, SAM eller FREDA.

Regelbundna skyddssamtal om olika situationer som kan uppstå i vardagen för en person som lever med skydd samt säkerhetssamtal om hanteringen av sociala medier.

Hjälp och stöd vid polisanmälan, rättegång, polisförhör samt ansökan om kontaktförbud.

Stöd i kontakten med olika myndigheter och vårdinstanser.

 

Regelbunden rapportering till uppdragsgivaren genom bland annat månadsrapporter samt stöd vid upprättande av genomförandeplan enligt vårdplan.

Att alltid vara närvarande vid uppföljningsmöten med uppdragsgivaren och därutöver sker även täta besök i familjehemmet.

Hjälp att ansöka om skola, förskola och arbete. Ett skyddssamtal sker alltid vid ett första möte. Nära samarbete med skola, förskola samt arbetsplats kring skyddet.

Planering och stöd vid säkra umgängessamtal och fysiska träffar.

Hjälp med nyetableringen i den nya staden och praktiskt stöd vid utflytt.