Som socialtjänst så ska ni kunna vila på vår kunskap om hedersrelaterat våld, riskbedömningar och skydd. Det innebär att vi ska erbjuder ett nära samarbete med er där vi finns med i varje steg för att säkerställa att det ni och vi gör är säkert för den enskilde. Läs mer...

Skydda

När en flicka eller pojke kommer till oss är det första vi gör att säkerställa det omedelbara yttre skyddet. Det handlar om riskbedömning, skyddad identitet, etablerade och starka rutiner i samverkan med familjehemmet och ett direkt stöd för att den unga inte ska röja sig själv. Läs mer...

Trösta

Vi har alltid en direkt kontakt med de flickor och pojkar som är placerade i våra familjehem. Detta gör vi därför att det stora flertalet som kommer till oss är på olika sätt traumatiserade dels av sina upplevelser i sin familj, dels av det plötsliga uppbrott som placeringen innebär. Läs mer...

 

Bygga

Vår målsättning är att den unga ska kunna bygga en framtid i frihet och självständighet. Vi vet att många av dem som kommer till oss på olika sätt hållits isolerade från en normal kontakt med samhället. De kanske inte har fått vara barn eller tonåringar på samma sätt som vi normalt förväntar oss. Det innebär att familjehemmet behöver utbilda och träna den unga för att förbereda hen för situationer och uppgifter som är nya. Läs mer...

Konsultation

Många gånger har olika socialtjänster konsulterat oss för stöd i hur ett ärende ska hanteras. Då kan vi personal certifierade inom att utföra risk- och hotbedömningar enligt PATRIARK, SARA, FREDA OCH SAM. På uppdrag socilatjänsten utför vi riskbedömningar enligt dessa verktyg samt säkerhetsplaneringar utifrån klientens situation och behov.

Vi kan ge stöd i att:

  • tolka den ungas koder – trots 10 års erfarenhet kan det vara svårt
  • se igenom den ungas normalisering av det den är utsatt för
  • våga gå på djupet och ställa detaljerade frågor
  • hantera lögnen som överlevnadsteknik
  • förstå den kulturella kontext som den unga lever i