Personalen på Pelas Hem har bred kompetens och lång erfarenhet av arbete med hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer.

 

 

Personalen är:

  •  Sakkunniga i hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Utbildade i familjepsykologi enlig Kälvestens intervju- och tolkningsmetodik.
  • Certifierade att genomföra PATRIARK – risk- och hotbedömning, hedersrelaterat våld och förtryck, SARA – risk- och hotbedömning, partnervåld, SAM – stalking samt FREDA – kortfrågor, beskrivning och farlighetsbedömning.
  • MI – våld i nära relation.
  • Grundutbildning för jour- och familjehem – Ett hem att växa i.

Vi samverkar med olika aktörer inom målgruppen.