Vår kompetens:

  • Sakkunnig i hedersrelaterat våld och förtryck
  • Utbildad i familjepsykologi enlig Kälvestens intervju- och tolkningsmetodik
  • Certifierad att genomföra PATRIARK – risk- och hotbedömning hedersrelaterat våld och förtryck
  • Certifierad att genomföra SARA – risk- och hotbedömning, partnervåld
 
  • Certifierad att genomföra SAM – stalking
  • Certifierad att genomföra FREDA – kortfrågor, beskrivning och farlighetsbedömning
  • MI – våld i nära relation
  • Ett hem att växa i – Grundutbildning för jour- och familjehem