Vi arbetar med hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i nära relationer

Pelas Hems utgångspunkt är att arbeta med tre olika perspektiv

Skydda

Vi samverkar med familjehem som har erfarenhet av skydd

Trösta

Vi möter flickorna/pojkarna för att de ska få en acceptans för sin situation

Bygga

Vi skapar tillsammans med familjehemmet och flickan/pojken en hållbar framtid

En tjänst som utöver skydd inkluderar

Insatser för den boende

Stöd till socialtjänsten

Vi har funnits sedan 2016 och har tillstånd av IVO att bedriva vår verksamhet sedan 2018-10-13