På Pelas hem arbetar vi bara med dig och andra som är våldsutsatta i en hederskontext. Det innebär att vi är särskilt insatta i den situation du befinner dig i och vet vad vi ska göra för att du ska få den hjälp du behöver. Vi finns som ett stöd till både dig och familjehemmet.Våra familjehem har erfarenhet och kunskap om det du varit med om och vet hur de ska ge dig trygghet i ett nytt sammanhang. De har förståelse för att du tar ett väldigt stort steg när du söker skydd och kommer att finns till hands för dig hela vägen.

Skydda

Omedelbart när du kommer till oss är det vårt ansvar att se till att du skyddas och känner dig trygg. Vi sätter oss in i hur just din situation ser ut och planerar för skyddet utifrån den.Tidigt börjar vi med att ge dig kunskap och verktyg för att lära dig hur du ska göra för att skydda dig själv. Vi pratar mycket om säkerhet och vad som kan leda till att du utsätter dig för fara. Vi visar hur du kan göra för att kunna leva ett så normalt liv som möjligt utan att röja dig. Det är inte alltid lätt och kommer att kännas motigt, men det finns en väg framåt.

Trösta

 • Ensamhet
 • Bemöta där de befinner sig – ålder och kultur
 • Visa att det går att få ett bra liv – men att det kan krävs förändring
 • Det finns ingen mall – en mänsklig professionalitet

Bygga

 • Motivera MI
 • Utbilda
 • Träna
 • Förbereda
 • Frihetsbegreppet
 • IKEA – bygga nytt
 • Skapa nya traditioner
 • Utmana – inte fått vara tonåring eller vara barn
 • Fiktiv historia
 • Återgå till normalitet – gå i skolan